Arhiva tekstova za dan 17.09.2019

K O N K U R S

K O N K U R S

ZA IZBOR SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA ZA POHAĐANJE STRUČNE PRAKSE I SETA OBUKA IZ OBLASTI POSLOVNE KOMUNIKACIJE, RAZVOJ POSLOVNIH VEŠTINA I IT SEKTORA Konkurs je obavljen u okviru projekta „ Omladinska stručna prak ...

Close