Arhiva tekstova za dan 12.08.2021

Opštinsko pravobranilaštvo

Opštinsko pravobranilaštvo opštine Tutin je poseban organ opštine koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine Tutin. Sedište Opštinskog pravobranilaštva je u Tutinu. Funkciju Opštinskog pra ...

Close