Arhiva tekstova za mesec October 2021

Javne rasprave

Javne rasprave

Javne rasprave u 2021. godini Informacije o glasanju za predloga projekata gradjana za 2022 (preuzmi)  Anketni listić (preuzmi)  Upitnik za prikupljanje predloga komentara gradjana na Nacrt budzeta JLS 2022  ...

Oglas za JAVNO NADMETANJE

Oglas za JAVNO NADMETANJE

Na osnovu člana 96. Zakona o planiranju i izgradnji (,,Službeni glasnik RS ‘’ br. 72/09, 132/2014, 145/2014 I 83/2018), Odluke o gradjevinskom zemljištu i o utvrđivanju doprinosima za uređivanje građevinskog zemljišta br ...

Close