Arhiva tekstova za mesec October 2021

Javne rasprave

Javne rasprave

Javne rasprave u 2022. godini  1. Obaveštenje za javnost - Budžet 2023 (preuzmi) 2. Anketni listić (preuzmi) 3. Upitnik za prikupljanje predloga komentara gradjana na nacrt budžeta JLS 2023 (preuzmi)   Ja ...

Oglas za JAVNO NADMETANJE

Oglas za JAVNO NADMETANJE

Na osnovu člana 96. Zakona o planiranju i izgradnji (,,Službeni glasnik RS ‘’ br. 72/09, 132/2014, 145/2014 I 83/2018), Odluke o gradjevinskom zemljištu i o utvrđivanju doprinosima za uređivanje građevinskog zemljišta br ...

Close