Arhiva tekstova za dan 11.10.2021

Oglas za JAVNO NADMETANJE

Oglas za JAVNO NADMETANJE

Na osnovu člana 96. Zakona o planiranju i izgradnji (,,Službeni glasnik RS ‘’ br. 72/09, 132/2014, 145/2014 I 83/2018), Odluke o gradjevinskom zemljištu i o utvrđivanju doprinosima za uređivanje građevinskog zemljišta br ...

Close