Arhiva tekstova autora *Demo Korisnik*

Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin organizuje JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU NOVE ETAŽE (9. SPRAT-A) KROZ POSTUPAK IZMENE GRAĐEVINSKE IZMENE GRAĐEVINSKE DOZVOLE NA KP BR. 650/1, 1653/70 I 650/5 K.O. TUTIN u vremenu od 18.05.2023. godine do 24.05.2023. godine. Investitor urbanističkog projekta je IDEA-LUX, Gnila bb, Tutin ZA IZGRADNJU NOVE ETAŽE (9. SPRAT-A) KROZ POSTUPAK IZMENE GRAĐEVINSKE IZMENE GRAĐEVINSKE DOZVOLE NA KP BR. 650/1, 1653/70 I 650/5 K.O. TUTIN. Objekat je spratnosti Po+P+9

Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin organizuje JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU NOVE ETAŽE (9. SPRAT-A) KROZ POSTUPAK IZMENE GRAĐEVINSKE IZMENE GRAĐEV ...

Kontakt podaci

OSNOVNI PODACI O OPŠTINI TUTIN Naziv organa: Opština Tutin (Predsjednik, Opštinsko vijeće, Skupština opština i Opštinska uprava) Adresa sedišta: Gradski trg, zgrada biznis centra, drugi sprat, 36320 Tutin Matič ...

Close