Arhiva tekstova autora *Demo Korisnik*

JKSP GRADAC TUTIN

Osnovna dokumenta Finansijski izveštaji Cenovnik usluga Kontakt Poslovno ime: Javno komunalno stambeno preduzeće “Gradac” Tutin Sedište: Tutin, ul. 7. Juli Pretežna delatnost: 3600 Sakupljanje, prečišća ...

Konkursi

Naziv dokumenta Datum Preuzimanje 1 Javni konkurs 01.12.2021. Preuzimanje2 Javni konkurs 20.07.2022. Preuzimanje3 Javni konkurs 31.08.2022. Preuzimanje4 Javni konkurs 01.02.2023. Preuzimanje ...

Javne rasprave

Javne rasprave

Javne rasprave u 2022. godini  1. Obaveštenje za javnost - Budžet 2023 (preuzmi) 2. Anketni listić (preuzmi) 3. Upitnik za prikupljanje predloga komentara gradjana na nacrt budžeta JLS 2023 (preuzmi) 4. Poziv z ...

Close