*Dokumenta*

Evidencija imovine date pod zakup

Р.бр Назив физичког / правног лица Број уговора Годишњи програм Шифра ЈН Основ закупа Катастарска општина Период закупа(од-до) Укупан износ годишње закупнине (еур) Површина Цена / Ха (еур) Очекивани прих ...

Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin organizuje JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU NOVE ETAŽE (9. SPRAT-A) KROZ POSTUPAK IZMENE GRAĐEVINSKE IZMENE GRAĐEVINSKE DOZVOLE NA KP BR. 650/1, 1653/70 I 650/5 K.O. TUTIN u vremenu od 18.05.2023. godine do 24.05.2023. godine. Investitor urbanističkog projekta je IDEA-LUX, Gnila bb, Tutin ZA IZGRADNJU NOVE ETAŽE (9. SPRAT-A) KROZ POSTUPAK IZMENE GRAĐEVINSKE IZMENE GRAĐEVINSKE DOZVOLE NA KP BR. 650/1, 1653/70 I 650/5 K.O. TUTIN. Objekat je spratnosti Po+P+9

Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin organizuje JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU NOVE ETAŽE (9. SPRAT-A) KROZ POSTUPAK IZMENE GRAĐEVINSKE IZMENE GRAĐEV ...

Close