Gradjevinske dozvole

Rešenja o gradjevinskoj dozvoli!

Naziv dokumenta Dokumenta
03-351-9/2015
K. P. br. 447/1 KO Lukavica 26.03.2015. godine
Preuzimanje
03-351-18/2015
K. P. br. 1365119 KO Tutin 24.04.2015. godine
Preuzimanje
03-351-18/2015
K. P. br. 1365119 KO Tutin 24.04.2015. godine
Preuzimanje
03-351-26/2015
K. P. br. 443/1 KO Tutin 05.05.2015. godine
Preuzimanje
03-351-20/2015
K. P. br. 1667 i 1613 KO Ribariće 28.05.2015. godine
Preuzimanje
03-351-27/2015
K. P. br. 1326 KO Tutin 08.06.2015. godine
Preuzimanje
03-351-35/2015
K. P. br. 118 KO Jeliće 18.06.2015. godine
Preuzimanje
03-351-45/2015
K. P. br. 923 i 934 KO Tutin 25.06.2015. godine
Preuzimanje
03-351-54/2015
K. P. br. 886/2 i 881/2 KO Tutin 21.07 .2015. godine
Preuzimanje
03-351-53/2015
K. P. br. 58/18 KO Zupa 24.07.2015. godine
Preuzimanje
03-351-50/2015
K. P. br. 50/5 KO Tutin 28.07 .2015. godine
Preuzimanje
03-351-68/2015
K. P. br. 217, KO Mitrova 26.08.2015. godine
Preuzimanje
03-351-16/2015
K. P. br. 1020 i 1021/1 KO Tutin I 1.09.2015. godine
Preuzimanje
03-351-81/2015
K. P. br. 331/5 KO Tutin 29.09.2015. godine
Preuzimanje
03-351-90/2015
K. P. br. 660/2, 661/1, 662 KO Tutin 13.10.2015. godine
Preuzimanje
03-351-86/2015
K. P. br. 1351/6 KO Tutin 14. 10.2015. godine
Preuzimanje
03-351-87/2015
K. P. br. 138,139 i 164 KO Mitrova 14.10.2015. godine
Preuzimanje
03-351-79/2015
K. P. br. 82 KO Zapadni Mojstir 01.12.2015. godine
Preuzimanje

Close