Informator o radu

Informator je sačinjen na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10) i prema Upustvu za objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 57/2005) i ažuriran u skladu sa Upustvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 68/2010).
Informator je prvi put objavljen dana 31. Decembra 2008. godine na internet prezentaciji Opštine Tutin, na adresi www.tutin.rs pod naslovom "Informator o radu".

Informator o radu opštine Tutin izrađen je u elektronskom obliku i objavljen na web prezentaciji opštine Tutin: www.tutin.rs
Zainteresovana lica imaju pravo uvida u Informator o radu Opštine Tutin bez naknade, koji se može izvršiti svakog radnog dana u periodu od 8 do 15 sati.
Informator o radu sadrži osnovne podatke o opštini Tutin, organizacionu strukturu, opis funkcija starešina, opis pravila u vezi sa javnošću rada, spisak najčešće traženih informacija od javnog značaja, opis nadležnosti, ovlašćenja i obaveza, opis postupanja u okviru nadležnosti, usluge koje Opština pruža zainteresovanim licima, podatke o prihodima i rashodima, podatke o javnim nabavkama, podatke o isplaćenim platama, zaradama i drugim primanjima, podatke o načinu čuvanja informacija, podatke o vrsti informacija u posedu, kao i informacije o podnošenju zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.

Osobe odgovorne za tačnost podataka su:

  • Kenan Hot, predsjednik opštine Tutin - za Opštinsko vijeće
  • Pajaz Jusufović, predsjednik Skupštine opštine Tutin - za Skupštinu opštine
  • Adnan Šehović, načelnik Opštinske uprave opštine Tutin - za Opštinsku upravu

Ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja Opštine Tutin je Misala Hodović, diplomirani pravnik.
Telefon: 020/811-035
E-mail: misala.hodovic@tutin.rs

Zahtev za dostupnost informacijama od javnog značaja možete preuzeti ovde (preuzmi).

Informator o radu možete preuzeti iz donje tabele:

Close