ISPRAVKA JAVNOG POZIVA sportski klubovi 2021.

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA sportski klubovi 2021.

Odluku o ispravci teksta  Javnog Poziva

za izbor projekata  od javnog interesa i redovnih godišnjih programa koje realizuju sportska udruženja građana, a koji će se  finansirati iz
budžeta Opštine Tutin za redovne godisnje programe za 2021. godinu

objavljenog na sajtu opštine Tutin dana, 12.01.2021. godine

 

 Dokument za preuzimanje: Dokument

Close