JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE TUTINE

JAVNI KONKURS ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH OBJEKATA NA TERITORIJI OPŠTINE TUTINE

Javni konkurs

za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije  stambenih objekata na teritoriji grada/opštine TUTIN

 

U okviru realizacije Programa ENERGETSKE SANACIJE STAMBENIH ZGRADA, PORODIČNIH KUĆA I STANOVA  Grada/opštine TUTIN za 2022. godinu a u cilju finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske sanacije  za 2022. godinu (u daljem tekstu Program), a u skladu sa članom 15 i 16 Programa, raspisuje se Javni konkurs radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata. Mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Programom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici  bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji grada/opštine TUTIN. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

 

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada/opštine TUTIN.

 

PRIJAVA UZ JAVNI POZIV DOKUMENT
PRVI JAVNI POZIV AA Model JP za privredne subjekte DOKUMENT

Close