JAVNI POZIV za izbor projekata od javnog interesa i redovnih godišnjih programa koje realizuju sportska udruženja građana, a koji će se finansirati iz budžeta Opštine Tutin za redovne godišnje programe za 2022. godinu

JAVNI POZIV  za izbor projekata od javnog interesa i redovnih godišnjih programa koje realizuju  sportska udruženja građana, a koji će se finansirati iz  budžeta Opštine Tutin za redovne godišnje programe za 2022. godinu

JAVNI POZIV

za izbor projekata od javnog interesa i redovnih godišnjih programa koje realizuju sportska udruženja građana, a koji će se finansirati iz budžeta Opštine Tutin za redovne godišnje programe za 2022. godinu

Javni poziv - DOKUMENT

Close