JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE TUTIN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U MEDIJIMA U 2021. GODINI.

JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE TUTIN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U MEDIJIMA U 2021. GODINI.

Na osnovu članova 17. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima ( „Službeni glasnik RS“ br.83/14, 58/15 i 12/16- autentično tumačenje,) ,člana 4., Pravilnika o sufinasiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ( „Službeni glasnik RS“, br. 16/16 i 8/17), člana 12. (Program 1201-razvoj kulture i informisanja,pozicija 195/0) Odluke o budžetu opštine Tutin za 2021.godinu ( „Službeni list opštine Tutin“ broj 18/2020),  Opštinsko vijeće opštine Tutin   na sjednici br. 06-2/2021 dana, 08.01.2021.raspisuje:

 

 

J A V N I   P O Z I V

 ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ BUDŽETA OPŠTINE TUTIN RADI OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA U MEDIJIMA U 2021. GODINI.

 

NAMJENA SREDSTAVA ZA OSTVARIVANJE JAVNOG INTERESA

Dokumenta za preuzimanje:

Javni poziv mediji

Prijava za projektno sufinansiranje medija Tutin

Budzet projekta Tutin

Close