K O N K U R S

K O N K U R S

ZA IZBOR SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA ZA POHAĐANJE STRUČNE PRAKSE I SETA OBUKA IZ OBLASTI POSLOVNE KOMUNIKACIJE, RAZVOJ POSLOVNIH VEŠTINA I IT SEKTORA

Konkurs je obavljen u okviru projekta „ Omladinska stručna praksa“, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta, a implementira opština Tutin preko Kancelarije za mlade Tutin, a u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka “SEDA”.

Pravo na učestvovanje u projektu imaju:

  • Srednjoškolci (III i IV razred)
  • Studenti

Prednost imaju srednjoškolci sa odličnim uspehom, kao i studenti čiji je prosek na studijama iznad 7,5.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

  • Prijavni formular
  • Fotokopija lične karte
  • Kopija svedočanstva ili indeksa

Svi polaznici nakon obuka će dobiti sertifikat o završenoj obuci, a učesnici koji budu selektovani za pohađanje stručne prakse će na kraju dobiti i novčanu nadoknadu.

Svi zainteresovani svoje prijave mogu dostaviti lično u prostorijama Regionalne razvojne agencija Sandžaka „SEDA“, ul. Huseina Bega Gradašćevića 7, I sprat.

Takođe, možete se prijaviti i putem e-mail adresa kzmtutin@tutin.rs i kancelarija.tutin@seda.org.rs           

Za dodatne informacije informišite se putem telefona 062/ 842 82 42 i 066/ 668 88 82.

Konkurs je otvoren do 20. septembra 2019. godine do 15:30h. Zakasnele prijave neće biti razmatrane.

Close