Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Tutin II krug

Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Tutin II krug

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o polјoprivrednom zemlјištu („Službeni glasnik RS”, broj 62/06, 65/08-dr zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr zakon),

Uredbe o uslovima, načinu i postupku za davanje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na korišćenje u nepolјoprivredne svrhe („Službeni glasnik RS” br.99/22), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državoj svojini  („Sl.glasnik RS“, br.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020, 25/2020, 133/2020 i 63/21), Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta   i člana Član 1. i 2. Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini  („Službeni list opštine TUTIN” broj 14/2020), Predsednik opštine TUTIN je dana 10.01.2023. godine, doneo

Odluku o raspisivanju oglasa za davanje u zakup i na korišćenje  poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Tutin .

Oglas se raspisuje po uslovima II kruga.

Predmet javnog nadmetanja, Uslovi za prijavljivanje na javno nadmetanje, potrebna Dokumentacija za prijavljivanje na javno nadmetanje,,

Rok za podnošenje prijave, Javno nadmetanje, kao i drugi uslovi za prijavljivanje mogu se videti u Oglasu.

Dokument možete preuzeti OVDE.

Close