Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Tutin - Prvi krug

Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Tutin - Prvi krug

Raspisuje se oglas za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj

svojini po uslovima prvog kruga (u dalјem tekstu: Javni oglas) u opštini TUTIN - Prvi krug.

Oglas možete preuzeti OVDE.

Zaključak o cenama možete preuzeti OVDE.

Close