JKSP Gradac - Cenovnik usluga

Osnovna dokumenta Finansijski izveštaji Cenovnik usluga Kontakt

Cenovnik usluga

 1. Cenovnik Vodovod i kanalizacija, Građ. mašine                           preuzeti ovde>>
 2. Cenovnik gradsko zelenilo                                                                 preuzeti ovde>>
 3. Cenovnik javna rasveta - energetika                                                preuzeti ovde>>
 4. Cenovnik ZOOHIGIJENA                                                                  preuzeti ovde>>
 5. Cenovnik parking servisa                                                                   preuzeti ovde>>
 6. Cenovnik čišćenja i održavanja grobalja                                         preuzeti ovde>>
 7. Cenovnik za izdavanje potvrda                                                         preuzeti ovde>>
 8. Cenovnik usluga sakupljanja otpada                                               preuzeti ovde>>
 9. Cenovnik usluga čišćenja javnih površina                                      preuzeti ovde>>

Saglasnosti 

 1. Saglasnost Opštinskog vijeća na cenovnik za smeće                    preuzeti ovde>>
 2. Saglasnost Opštinskog vijeća na cenovnik                                     preuzeti ovde>>

 

Close