Obrasci

RB Naziv dokumenta Preuzmi
1. Zahtjev za izdavanje poreskog uvjerenja fizičkom licu Preuzimanje
2. Zahtjev za izdavanje poreskog uvjerenja pravnom licu-preduzetniku Preuzimanje
3. Zahtjev za povracaj (u slučaju kad je pogrešno uplacena poreska obaveza) Preuzimanje
4. Zahtjev za preknjizavanje Preuzimanje
5. Zahjtev za sticanje statusa energetski zasticenog kupca Preuzimanje
6. Zahtjev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak majke Preuzimanje
7. Dokumenta potrebna za naknadan upis u matičnu knjigu rodjenih Preuzimanje
8. Dokumenta potrebna za naknadan upis u matičnu knjigu umrlih Preuzimanje
9. Dokumenta potrebna za naknadu za vrijeme porodiljskog odsustva Preuzimanje
10. Dokumenta potrebna za promjenu prezimena Preuzimanje
11. Dokumenta potrebna za sticanje statusa energetski zasticenog kupca Preuzimanje
12. Dokumenta potrebna za dječiji dodatak Preuzimanje
13. Dokumenta potrebna za roditeljski dodatak Preuzimanje
14. Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu (obrazac PPI1) Preuzimanje
15. Poreska prijava za utvrdjivanje poreza na imovinu (obrazac PPI2) Preuzimanje
16. Prijava za lokalnu komunalnu taksu za isticanje firme na poslovnom prostoru Preuzimanje

Close