Ozakonjenje objekata

Povodom donetog Zakona o ozakonjenju:

Opština Tutin Vas obaveštava da je započet i u toku postupak ozakonjenja (legalizacije) bespravno izgrađenih objekata na teritoriji Opštine.

Lokalna samouprava Vas poziva da iskoristite pojednostavljenu i najpovoljniju proceduru legalizacije objekata do sad.

Uključite se, ozakonite svoj objekat za 48h, neka vaša kuca bude VAŠA KUĆA.

 

Taksa za ozakonjenje , prema veličini i tipu objekta

 

Taksa iz stava 1. ovog člana 33. plaća se u iznosu  od 5000 dinara za ozakonjenje porodičnog objekta ili stana, korisne površine do 100m2, pomoćne i ekonomske objekte, proizvodne i skladišne objekte, kao i sve druge objekte i radove iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji.

Odredbe stava 1. ovog člana ne odnose se na vlasnike nezakonito izgrađenog objekta  koji je namenjen za stanovanje podnosilaca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva, koji je lice sa invaliditetom, samohrani roditelj ili korisnik socijalne pomoći.

Za porodične stambene objekte i stanove korisne površine od 100m2 do 200m2 plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od  15.000 dinara.

Za porodične stambene objekte i stanove korisne površine od 200m2 do 300m2 plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od  20.000 dinara.

Za porodične stambene objekte i stanove korisne površine preko 300m2 plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od  50.000 dinara.

Za porodične stambene objekte i stanove  namenjene tržištu koji se sastoje od više stanova i drugih posebnih delova korisne površine do 500m2 i komercijalne objekte do 500m2 plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od  250.000 dinara.

Za stambene i stambeno poslovne objekte namenjene tržištu koji se sastoje od više stanova i drugih posebnih delova korisne površine od 500m2 do 1000m2 i komercijalne objekte od 500m2 do 1000m2 plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od  500.000 dinara.

Za stambene i stambeno poslovne objekte namenjene tržištu koji se sastoje od više stanova i drugih posebnih delova korisne površine od 1000m2 do 1500m2 i komercijalne objekte od 1000m2 do 1500m2 plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od  1,000.000 dinara.

Za stambene i stambeno poslovne objekte namenjene tržištu koji se sastoje od više stanova i drugih posebnih delova korisne površine preko 1500m2 i komercijalne objekte preko 1500m2 plaća se taksa za ozakonjenje u iznosu od 3,000.000 dinara.

Close