Pravilnici

RBNaziv dokumentaPreuzimanje
1.Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
2.Pravilnik o načinu finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Tutin 2013.godina
3.Pravilnik o načinu finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Tutin 2014.godina
4.Pravilnik o načinu finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Tutin 2015.godina
5.Pravilnik o načinu finansiranja projekata organizacija civilnog društva, neprofitnih i nepolitičkih organizacija i udruženja građana sredstvima budžeta opštine Tutin 2016.godina
6.Pravilnik o organizaciji budžetskog računovodstva i računovodstvenim politikama
7.Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta opštine Tutin
8.Pravilnik o korišćenju sredstava za reprezentaciju u opštini Tutin
9.Uputstvo o radu trezora i osnovne odredbe
10.Pravilnik o pravu na korišćenje i načinu korišćenja mobilnih telefona za službene potrebe
11.Pravilnik o kriterijumima i postupku dodele sredstava vjerskim zajednicama
12.Pravilnik o načinu i postupku dodele jednokratne novčane pomoći
13.Pravilnik o visini naknada troškova

Close