Rani javni uvid u planski dokument

DOKUMENTI URBANISTIČKOG I PROSTORNOG PLANIRANJA

 

Odluka o izradi planskog dokumenta Rani javni uvid planski dokument Javni uvid u nacrt planskog dokumenta Doneti planski dokumenti 

Naziv planskog dokumenta Obrađivač planskog dokumenta Dnevni list Datum oglašavanja ranog javnog uvida Trajanje ranog javnog uvida Dokumentacija

 

Urbanistički projekti na javnoj prezentaciji  Potvrđeni urbanistički projekti

Close