Rješenje o imenovanju članova komisije za sprovođenje Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Tutin radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u medijima u 2021. godini.

Rješenje o imenovanju članova  komisije  za sprovođenje Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Tutin radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u medijima u 2021. godini.
  1. Spisak prijavljenih za radu strucnoj komisiji

2. Rješenje o imenovanju članova komisije za sprovođenje Konkursa za sufinansiranje projekata iz budžeta Opštine Tutin radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u medijima u 2021. godini

3. SPISAK UČESNIKA NA KONKURSU

Close