Kontakt

Kontaktirajte nas putem e-Maila

Vaše ime (obavezno)

eMail adresa (obavezno)

Naslov poruke

Sadržaj poruke

Opština tutin

Opština Tutin kao jedna od Sandžačkih opština, nalazi se na teritoriji jugozapadne Srbije i graniči se sa teritorijama 7 drugih opština: Novim Pazarom, Sjenicom, Zubinim potokom i Istokom iz Srbije, a Rožajama, Beranama i Bijelim Poljem iz Crne Gore.
Teritorija opštine Tutin sa prosečnom nadmorskom visinom od 1000m prostire se na površini od 741 km2 što je čini, zajedno sa opštinom Novi Pazar, drugom opštinom Raškog okruga, dok je po broju stanovnika (30.054) treća opština istog okruga.

 

OSNOVNI PODACI O OPŠTINI TUTIN

Naziv organa: Opština Tutin (Predsjednik, Opštinsko vijeće, Skupština opština i Opštinska uprava)

Adresa sedišta: ulica Huseina Bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin

Matični broj: 07175892 

Poreski identifikacioni broj: 102842044

Šifra delatnosti: 8411

Adresa za prijem podnesaka: ulica Huseina Bega Gradaščevića 7, 36320 Tutin

Adresa za prijem elektronskih podnesaka: opstina@tutin.rs

 

e-mail: nacelnik.opstine.tutin@hotmail.com

Telefoni:

Centrala: 020/811-123, fax 020/811-035

Predsjednik: 020/811-111

Šef kabineta: 020/811-057

Skupstina opštine Tutin: 020/811-011

Odeljenje za urbanizam i inspekcijske poslove: 020/811-133

Odeljenje za privredni i lokalni ekonomski razvoj: 020/812-025, 020/820-410

Odeljenje za društvene delatnosti: 020/811-007

Lokalna poreska administracija: 020/812-669

Matična služba Tutin: 020/812-305

Kontakt podaci inspektora opštine Tutin

komunalni inspektor: Hajrija Dazdarević

kontakt telefon: 062/834 75 52

e-mail: hajrija.dazdarevic@tutin.rs

 

komunalni inspektor: Dragana Leković

kontakt telefon: 062/808 37 69

e-mail: dragana.lekovic@tutin.rs

 

komunalni inspektor: Safet Ašćerić

kontakt telefon: 062/889 62 64

e-mail: safet.asceric@tutin.rs

 

 

građevinski inspektor: Zekrija Đerlek

kontakt telefon: 063/556-006

e-mail: zekrija.djerlek@tutin.rs

 

inspektor za zaštitu životne sredine: Ljutvija Camić

kontakt telefon: 062/889 62 59

e-mail: ljutvija.camic@tutin.rs

 

saobraćajni inspektor: Alija Šemsović

kontakt telefon: 062/889 62 49

e-mail: alija.semsovic@tutin.rs

Telefoni ostalnih opštinskih i državnih institucija

Turistička organizacija Tutin 020/811-417

sajt: www.turizam.tutin.rs

 

Televizija Tutin 020/811-103

sajt: www.tvt.rs

 

Biblioteka Ejup Mušović 020/811-187

Direkcija za urbanizam i izgradnju Tutin 020/811-204

Javno komunalno stambeno preduzeće Gradac 020/812-980

Ustanova za sport 020/811-017

Multimedijalni centar 020/811-024

Dom zdravlja 020/811-027

Autobuska stanica 020/811-419

sajt: www.reisen-bus.rs

 

Opštinski odbor Crvenog krsta 020/811-061

Elektroras 020/811-473

SUP 020/811-012

SUD centrala 020/811-008

SUD za prekršaje 020/811-147

Tržište rada (Nacionalna služba za zapošljavanje) 020/811-153 i 020/811-842

Centar za socijalni rad 020/812-051

Dom starih 020/811-166

Srbijašume Tutin 020/811-166

Penzijsko osiguranje Tutin 020/810-190

Poreska uprava 020/811-926

Pošta Tutin 020/811-733

Telekom Tutin 020/812-000 i 020/812-444

AD Novi Pazar put- sekcija Tutin 020/811-182

Škole:

Gimnazija Tutin 020/811-160
Tehnička škola Tutin 020/811-148
OŠ Vuk Karadžić Tutin 020/811-180
OŠ Rifat Burdžović Tršo Tutin 020/811-110
OŠ Aleksa Šantić Crkvine 020/5723-020
OŠ Aleksa Đilas Bećo Mojstir 020/466-123
OŠ Meša Selimović Ribariće 020/821-110
OŠ 25 Maj Delimeđe 020/461-159
OŠ Ibrahim Bakić Leskova 020/488-007
Dečiji vrtić Tutin 020/811-203

Close