Načelnik opštinske uprave Tutin

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE TUTIN

 

WordPress Table

 

BIOGRAFIJA:

  •  

Načelnik Opštinske uprave u okviru svojih prava i dužnosti:

  • koordinira rad Opštinske uprave
  • stara se o obezbeđivanju potrebih uslova za rad
  • donosi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Opštinske uprave
  • uz saglasnost Opštinskog veća podnosi Skupštini i Opštinskom veću Izveštaj o radu Opštinske uprave
  • rešava sukob nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica Opštinske uprave
  • raspoređuje rukovodioce organizacionih jedinica u Opštinskoj upravi
  • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Radom Odeljenja rukovodi načelnik Odeljenja. Rukovodioce u Opštinskoj upravi raspoređuje načelnik Opštinske uprave iz reda zaposlenih.

 

Close