Načelnik opštinske uprave Tutin

NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE TUTIN

 

BIOGRAFIJA:

Rodjen 10.Aprila 1977. godine u selu Noćaje, opština Tutin.

 • Završio Gimnaziju (opšti smer) u Novom Pazaru.
 • Završio Višu upravnu školu, Univerziteta u Prištini.
 • Diplomirao na Pravnom fakultetu „Državnog Univrziteta u Novom Pazaru" i stekao akademsko zvanje diplomirani pravnik.
 • Stekao akademski naziv MASTER PRAVNIK- Univreziteta u Beogradu.
 • Radio u periodu do 2009. godine na poslovima Šefa kancelarije Delimedje.
 • Imenovan za načelnika Odeljenja za opštu upravu, društvene delatnosti i zajedničke poslove 2009.godine.
 • Imenovan za vršioca dužnosti načelnika Opštinske uprave 31.08.2017.godine.
 • Za načelnika Opštinske uprave imenovan novembra 2017. godine.
 • Član Izvršnog i Glavnog odbora stranke SDA Sandžaka.
 • Imenovan za predsednika „Saveta za bezbednost opštine Tutin“ 2015.godine.
 • Član Regionalne Komisije za rešavanje pritužbi na rad u postupanje policijskih službenika pri Policijskoj upravi Novi Pazar.
 • Biran za Odbornika u lokalnom Parlamentu u dva mandata.
 • Predsednik, Fudbalskog kluba „Koštam polje“ Delimedje.
 • Oženjen, otac četiri sina.

U toku mandata izvršena implementacija:

 • Kopletna reforma opštinske uprave ,nova organizacija poslova, kroz novu sistematizaciju, izvršeno je rasporedjivanje zaposlenih i preraspodela poslova
 • Implementacija i potpuna primena elektronske uprave
 • Zauzimanje prvog mesta opštinske uprave Tutin na Olimpijadi eUprave
 • Implementacija eZupa u svim odeljenjima OU
 • Uvođenje Objedinjene procedure CEOP-a
 • Digitalizacija matičnih knjiga
 • Umrežavanje svih matičnih područja u jedan sistem
 • Sprovedene mere štednje i naplate poreskih prihoda, dinamično postaknuta finansijska konsolidacija i poreska disciplina

Načelnik Opštinske uprave u okviru svojih prava i dužnosti:

 • koordinira rad Opštinske uprave
 • stara se o obezbeđivanju potrebih uslova za rad
 • donosi akt o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji Opštinske uprave
 • uz saglasnost Opštinskog veća podnosi Skupštini i Opštinskom veću Izveštaj o radu Opštinske uprave
 • rešava sukob nadležnosti između unutrašnjih organizacionih jedinica Opštinske uprave
 • raspoređuje rukovodioce organizacionih jedinica u Opštinskoj upravi
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Radom Odeljenja rukovodi načelnik Odeljenja. Rukovodioce u Opštinskoj upravi raspoređuje načelnik Opštinske uprave iz reda zaposlenih.

Povezane vijesti

 

Close