Pomoćnici Predsjednika

Pomoćnici predsjednika opštine Tutin

 

1. Esad Holić -Pomoćnik Predsjednika opštine Tutin za poljoprivredu, saradnju sa dijsporom i mesnim zajednicama

-Saradnja sa međunarodnim organizacijama, ambasadama u oblastima poljoprivrede

-Edukacija poljoprivrednik gazdinstava

-Prekogranična saradnja u oblasti poljoprivrede, organizacija poslova na praćenju i unapređenju ekonomske saradnje iz oblasti razvoja poljoprivrede

-Davanje mišljenja i predloga u oblasti razvoja poljoprivrede

-Unapređenje poslova i saradnje koja se odnosi na rad sa dijasporom i saradnjom sa mesnim zajednicama

kontakt telefon: 020/811-035

mail adresa: opstina@tutin.rs

2. Pajaz Jusufović - Pomoćnik Predsjednika opštine Tutin za nauku, međupolitičku koordinaciju, međunacionalnu, međukonfesionalnu koordinaciju

-Unapređenje saradnje između političkih organizacija i organizacija  u oblasti nauke

-Priprema i predlaganje sastanaka sa predstavnicima nacionalnih i verskih organizacija kao i sastanke sa predstavnicima iz oblasti nauke

-Davanje predloga  o imenovanju radnih tijela koje se odnose na rad nacionalnih i međupolitičkih organizacija i nauke

kontakt telefon: 020/811-035

mail adresa: opstina@tutin.rs

Close