Služba za budžetsku inspekciju i internu reviziju

Kontrolne liste:

  1. Kontrolna lista - indirektni korisnici i korisnici javnih sredstava (preuzmi)
  2. Kontrolna lista -Korisnici dotacija (preuzmi)
  3. Kontrolna lista- Škole (preuzmi) 

Program rada za 2018. godinu:

  1. Program rada za 2018. godinu (preuzmi) 

Close