Odluke skupštine opštine

I sednica

 1. Odluka o verifikaciji mandata odbornuka u SO Tutin 2020

II sednica

 1. Odluka o prestanku mandata odbornika Pred OPS
 2. Odluka o prestanku mandata odbornika zam Pred OPS
 3. Odluka o prestanku mandata odbornika
 4. Odluka o uvajanju izvestaja o izvrsenju racuna budzeta 20
 5. ODLUKA o ZAVRSNOM KONSOLIDOVANOM 2019 novi

III sednica

 1. Odluka o obrazovanju štaba za vanredne situacije opštine Tutin
 2. Odluka o verifikaciji Delija Ademović
 3. Odluka o verifikaciji Nihat Holić

IV sednica

 1. ODLUKA O BUDZETU TUTIN ZA 2020 - Rebalans 2-1
 2. Odluka o dimničarskim uslugama- izmena
 3. Odluka o građevinskom zemljištu 2020
 4. Odluka o komunalnom inspekcijskom nadzoru
 5. Odluka o organizaciji opstinske uprave
 6. Odluka o osnivanju stalnih radnih tijela
 7. Odluka o postupku pripreme i bližoj sadržini plana razvoja opštine Tutin
 8. Odluka o prosečnim cenama
 9. Odluka o stavljanju van snage odluke LER
 10. Odluka o UPRAVLJANJU PIJACAMA izmena
 11. Odluka o usajanju izvestaja o izvrsenju racuna budzeta2020
 12. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ZA 2019. GOD
 13. Odluka o usvajanju Programa zastite uređenja i koriscenja poljoprivrednog zemljista 2020

V sednica

 1. Odluka o budžetu opštine Tutin za 2021 -крај
 2. ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ispravljena
 3. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ZA 2019. JKSP GRADAC

VI sednica

 1. Odluka o angažovanju revizije odluka o boravisnoj taksi zadnja
 2. Odluka o davanju Saglasnosti na Izveštaj o radu štaba za vanredne situacije opštine Tutin za 2020.
 3. Odluka o davanju Saglasnosti na Poseban program rada JKSP Gradac ZA 2021
 4. Odluka o donosenju Vidrenjeak 2
 5. Odluka o iskljucivom pravu JKSP GRADAC
 6. Odluka o izmenama i dopunama
 7. Odluke o građevinskom zemljištu
 8. Odluka o javnom konkursu za direktora preduzeca
 9. Odluka o prestanku i verifikaciji mandata
 10. Odluka o trecoj izmeni i dopuni PGR Tutin
 11. Odluka o verifikaciji MERSADA ŠKRIJELJ ODLUKA ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE
 12. Odluke o davanju saglasnosti na plan i program rada za 2021

VII sednica

 1. Odluka za rodnu ravnopravnost ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ZA 2020. GOD
 2. Odluka o usvajanju Programa zastite uređenja i koriscenja poljoprivrednog zemljista 2021
 3. Odluka o verifikaciji SEMIR HALILOVIĆ
 4. Odluka o usvajanju Izmene i dopune
 5. Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKSP GRADAC
 6. Odluka o tehničkom regulisanju saobracaja
 7. Odluka o izmeni pripreme plana
 8. Odluka o prestanku mandata SELMA KUČEVIĆ
 9. Odluka i obrazloženje PDR MELAJE

VIII sednica

 1. ODLUKA O ZAVRŠNOM KONSOLIDOVANOM računu za 2020. godinu
 2. ODLUKA O USVAJANJU ZR ZA 2020
 3. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA JP 2020
 4. ODLUKA O POKRICU GUBITKA ZR ZA 2020

IX

 1. FINANSISKI IZVEŠTAJ O RADU JKSP GRADAC TUTIN ZA PERIOD 01.01-31.12.2020
 2. ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDZETU OPSTINE TUTIN ZA 2021 -REBALANS I
 3. Odluka o pristupanju izmjeni Statuta
 4. Odluka o uređivanju i održavanju parkova
 5. Odluka o usajanju izvestaja o izvrsenju racuna budzeta2021
 6. ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ZA 2020. JKSP GRADAC
 7. Odluke o davanju saglasnosti na plan i program predskolski program Habiba Stočević
 8. Odluke o davanju saglasnosti na plan i program rada za Habiba Stočević
 9. Odluke o davanju saglasnosti na razvojni plan vrtića Habiba Stočević
 10. Osnivački akt JKSP gradac
 11. Predlog ODLUKE Dobrača
 12. Predlog ODLUKE Đurđevica
 13. Predlog predsednika opštine za promenu Statuta opštine Tutin 
 14. Predlog rešenja SO-e za Pepić Sead iz Tutina
 15. Predlog rešenja SO-e za Taljević Zifret iz Tutina
 16. Razvojni Plan 2021
 17. Rješenje o imenovanju nadzornog odbora u jksp RIBARICE

X

 1.  Safet Kecap
 2. Veličković Radžep
 3. Muslija Pramenković
 4. Mersudin Košuta
 5. Lučičanin Hajrudin
 6. Husnija Lekić
 7. Avdulj Kurtanović
 8. Halko Ćatović
 9. Asim Tutić
 10. STATUT jksp Gradac 2021
 11. Rješenje o razrešenju članova školskog odbora Tehnička škola
 12. Rješenje o imenovanju članova školskog odbora Tehnička škola
 13. Resenje o razresenju i imenovanju člana ŠO TRŠO
 14. Plan javnog zdravlja Tutin
 15. Predlog rešenja SO-e za Mujović Rizvan iz Tutina
 16. Predlog rešenja SO-e za Klimenta Bektaš iz Tutina
 17. Predlog rešenja SO-e za Derdemez Sait iz Tutina (1)
 18. Odluke o davanju saglasnosti na plan i program rada JKP RIBARIĆE
 19. Odluka za plan javnog zdravlja
 20. Odluka o usajanju izvestaja o izvrsenju racuna budzeta2021
 21. odluka o tehnickom regulisanju saobracaja
 22. Odluka o davanju Saglasnosti na Statut jksp gradac
 23. Odluka o promjeni Statuta
 24. Odluka o budžetu opštine Tutin za 2022 K
 25. KADROVSKI PLAN 2021 2022 I
 26. Izvestaj o izvrsenju budzeta januar-septembar

XI

Rjesenje o formiranju IZBORNE KOMISIJE OPŠTINE TUTIN

XII

Odluka o angažovanju revizije

Odluka o davanju Saglasnosti na Izveštaj o radu Predskolske ustanove za 2021

Odluka o davanju Saglasnosti na Izveštaj o radu štaba za vanredne situacije opštine Tutin za 2021

Odluka o davanju Saglasnosti na Poseban program rada JKSP Gradac ZA 2022

Odluka o tehničkom regulisanju saobraćaja

Odluke o davanju saglasnosti na plan i program rada za 2022

XIII

ODLUKA O POKRICU GUBITKA ZR ZA 2021

Odluka o uspostavljanju saradnje

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA JP 2021

Odluka o usvajanju Programa zastite uređenja i koriscenja poljoprivrednog zemljista 2022

ODLUKA O USVAJANJU ZR ZA 2021

Odluka o zavrsnom racunu 2021 godinu Misala

Odluka o zavrsnom racunu 2021 godinu Misala

Odluka o davanju saglasnosti

XIV

ODLUKA O PROSEČNIM CENAMA

Odluka o prestanku mandata HARUN PRELJEVIĆ

Odluka o prestanku mandata SAMED DEMIROVIĆ

Odluka o usajanju izvestaja o izvrsenju racuna budzeta2021

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU

Odluka o usvajanju Programa zastite uređenja i koriscenja poljoprivrednog zemljista 2022

Odluka o verifikaciji Edin Demić

Odluke o davanju saglasnosti na plan i program rada za 2022

XV

Odluka o davanju Saglasnosti na Poseban program rada JKSP Gradac ZA 2022

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O BUDZETU OPSTINE TUTIN ZA 2022 -REBALANS

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA ZA 2021. JKSP GRADAC

Odluka o verifikaciji mandata odbornika Tarik Leković

XVI

ODLUKA O BUZETU ZA 2023

Odluka o socijalnoj zastiti

Odluka o usajanju izvestaja o izvrsenju racuna budzeta aeptembar 2022

ODLUKA O USVAJANJU IZVEŠTAJA O RADU OMBUTSMAN

ODLUKE NA PROGRAM POSLOVANJA

Odluke o davanju saglasnosti na plan i program predskolski program Habiba Stočević

Odluke o davanju saglasnosti na plan i program rada za Habiba Stočević

Odluke o davanju saglasnosti na plan i program rada za 2023

 

Close