Saobraćajna inspekcija

Saobraćajna inspekcija

Obavlja poslove upravnog nadzora nad sprovođenjem odredaba Zakona o javnim putevima; Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju i propisa donetih na osnovu ovih zakona o obavljanju lokalnog prevoza: vanlinijski prevoz putnika, linijski i vanlinijski prevoz stvari, prevoz za sopstvene potrebe lica i stvari i auto taksi prevoz. Zatim Odluke o lokalnim i nekategorisanim putevima; Odluke o parkiranju, organizaciji i korišćenju mesta za parkiranje; Odluke o načinu obavljanja javnog prevoza putnika opštine Tutin i Odluke o načinu obavljanja auto - taksi prevoza na teritoriji opštine Tutin.
Rešava u upravnom postupku po zahtevu za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje delatnosti auto - taksi prevoza.

saobraćajni  inspektor:  Alija Šemsović
kontakt:     telefon: 062/889 62 49
e-mail: alija.semsovic@tutin.rs

Close