Privredni i investicioni potencijali

PREZENTACIJA POTENCIJALA  OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (PREUZETI)

Opština Tutin raspolaže veoma značajnim potencijalima za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Imajući to u vidu, prilkom izrade i usvajanja važećeg prostornog plana opštine Tutin uzete su u obzir sve potencijalne lokacije za izgradnju vetroparkova i minihidroelektrana.

Prema master planu hidroenergetskogpotencijala opštine Tutin, postoje 63 potencijalne lokacije za izgradnju mini hidroelektrana MHE (u toku je izgradnja prve MHE na Smolućkoj rijeci).

Uslovi za gradnju su povoljni zbog specfičnosti rečnih korita sa usecima i padovima rečnih tokova, blizine građevinskog kamena i drugih građevinskih materijala za gradnju pristupnih puteva i brana.

Na teritoriji opštine Tutin – Pešterska visoravan, postoje povoljni uslovi – potencijali vjetra za izgradnju  vetrogeneratora (postavljen je prvi vetrogenerator snage 500 kW).

Preleminarni rezultati mjerenja vjetra i veliko interesovanje pozntih svetskih kompanija za proizvodnju energije na bazi vjetra ukazuju na dobre uslove za gradnju vetroparkova na Pešteri.

Postoje povoljni uslovi (optimalan broj sunčanih sati godišnje na području Pešterske visoravni) za proizvodnju energije na bazi sunčeve svetlosti 1940 sunčanih sati godišnje (na osnovu mjerenja RHMZ) su prema prognozama stručnjaka za ovu oblast dobar potencijal za proizvodnju energije na bazi sunčeve svetlosti.

Na teritoriji opštine Tutin postoje značajne zalihe biomase kao i velike površine šumskog i poljoprivrednog  zemljišta za proizvodnju biomase koja se koristi za dobijanje energije.
Postoje velike količine Šumskog otpada (drvne mase) i oko 60 tona komunalnog otpada dnevno samo u gradskom području Tutina koji je moguće koristiti za dobijanje električne energije.

Opština Tutin je potpisala ugovor sa dve kompanije za proizvodnju energije na bazi vjetra.

U ovom trenutku ima izdatih  osam građevinskih dozvola za postavljanje osam vetrogeneratora snage od po 1 MW i izvršena je prijava radova za početak postavljanja vetrogeneratora.

U toku je gradnja jedne MHE na Smolućkoj rijeci snage 150 kW.

Opština Tutin na području Pešterske visoravni poseduje pored pomenute dvije loakcije   još povoljnih lokacija za potencijalne investitore na kojima bi se moglo izvršiti postavljanje više vetroparkova.

Close