Saobraćaj

Putna i železnička mreža

u km

Ukupno Savremeni kolovoz Magistralni Regionalni Lokalni
ukupno savremeni kolovoz ukupno savremeni kolovoz ukupno savremeni kolovoz
699 93 32 32 102 44 565 17

Izvor: Repubički zavod za statistiku – Opštine u Srbiji

Prema podacima iz 2005. godine, ukupnu putnu mrežu u opštini  čini 699 km puteva. Od toga 4,6 % otpada na magistralne puteve, 14,6% na regionalne, a 80,8% zauzimaju lokalni putevi. Svega 13,3% od ukupne dužine puteva je napravljeno od savremenog kolovoza. Ostatak putne mreže je napravljen od lošeg asfalta, makadama ili zemlje. Celokupna dužina magistralnih puteva je napravljena od savremenog kolovoza, dok je samo 43,13% regionalnih puteva presvučeno dobrim asfaltom.
Nekategorisani putevi su svrstani u lokalne puteve, koji su u najvećoj mjeri u lošem stanju, i često neprohodni tokom zimskih mjeseci.

Close