Saobraćaj

Putna i železnička mreža

u km

UkupnoSavremeni kolovozMagistralniRegionalniLokalni
ukupnosavremeni kolovozukupnosavremeni kolovozukupnosavremeni kolovoz
6999332321024456517

Izvor: Repubički zavod za statistiku – Opštine u Srbiji

Prema podacima iz 2005. godine, ukupnu putnu mrežu u opštini  čini 699 km puteva. Od toga 4,6 % otpada na magistralne puteve, 14,6% na regionalne, a 80,8% zauzimaju lokalni putevi. Svega 13,3% od ukupne dužine puteva je napravljeno od savremenog kolovoza. Ostatak putne mreže je napravljen od lošeg asfalta, makadama ili zemlje. Celokupna dužina magistralnih puteva je napravljena od savremenog kolovoza, dok je samo 43,13% regionalnih puteva presvučeno dobrim asfaltom.
Nekategorisani putevi su svrstani u lokalne puteve, koji su u najvećoj mjeri u lošem stanju, i često neprohodni tokom zimskih mjeseci.

Close