Socijalna zaštita

U pogledu socijalne zaštite, u opštini Tutin su aktivne sledeće institucije: Centar za socijalni rad, Crveni krst i Dom za lica ometena u mentalnom razvoju.

WordPress Table

Izvor: Republički zavod za socijalnu zaštitu

 

Korisnici socijalne zaštite na evidenciji Centra za socijalni rad prema polu, 2014.

socijalno-diagram

Izvor: Republički zavod za socijalnu zaštitu

 

Close