Stanovništvo

Stanovništvo prema starosnim grupama i polu, 2013─2014

stanovnistvo

STANOVNIŠTVO

Površina (u km2)

742

(2014)

Broj naselјa

93

(2014)

Stanovništvo ─ procena sredinom godine

31282

(2014)

Gustina naselјenosti (broj stanovnika po km2)

42

(2014)

Stopa živorođenih

17

(2014)

Stopa umrlih

8

(2014)

Stopa prirodnog priraštaja

9

(2014)

Očekivano trajanje života živorođenih (prosek godina)

74

(2014)

Prosečna starost (u godinama)

32

(2014)

Indeks starenja (60+ god. / 0─19 god.)

37

(2014)

Prosečan broj članova domaćinstva

4.65

(2011)

Projektovan broj stanovnika (srednja varijanta - nulti migracioni saldo)

42179

(2041)

Projektovan broj stanovnika (srednja varijanta sa migracijama)

38361

(2041)

 

Izvor: Popis stanovništva, domaćnistava i stanova,

Biralna statistika, teritorijalni registar, RZS i Republički geodetski zavod

 

Stanovništvo prema starosnim grupama i polu, 2013─2014.

Stanovništvo prema starosnim grupama i polu, 2013─2014.

2013

2014

žensko

muško

žensko

muško

Deca starosti do 6 godina (predškolski uzrast)

1901

1998

1882

1952

Deca starosti 7─14 godina (uzrast osnovne škole)

2047

2253

2072

2316

Stanovništvo starosti 15─18 godina (uzrast srednje škole)

927

962

910

937

Deca (0─17 godina)

4639

4967

4634

4970

Mladi (15─29 godina)

3508

3950

3470

3877

Radni kontingent stanovništva (15─64 godina)

9822

10602

9847

10613

Ukupan broj stanovnika

15070

16131

15104

16178

 

Izvor: Vitalna statistika, RZS

Close