DA KLIKNEMO ZAJEDNO

DA KLIKNEMO ZAJEDNO

https://euprava.gov.rs/institucije/586

 

Nove eUsluge dostupne građanima Tutina DOKUMENT

 

NOVE E-USLUGE DOSTUPNE GRAĐANIMA TUTINA

Građani i građanke Tutina od sada mogu da koriste nove elektronske usluge koje je opštinska uprava razvila uz podršku Vlade Švajcarske kroz program Swiss PRO i u saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

 

Tutin je jedna od 35 lokalnih samouprava u Srbiji koja je uz tehničku podršku programa Swiss PRO      unapredila kvalitet usluga koje pružaju građanima i privredi. Podrška lokalnim samoupravama ima za cilj povećanje transparentnosti i efikasnosti u obezbeđivanju bržeg i lakšeg pristupa uslugama i pravima građana.

 

„Zadovoljstvo nam je što zahvaljujući podršci Vlade Švajcarske, kroz program Swiss PRO, naši sugrađani dobijaju osam novih eUsluga koje su dostupne na portalu eUprava. Obezbeđivanjem eUsluga, Tutin se svrstava među uprave koje štede vreme i novac svojim građanima, ali im i pružaju još jednu mogućnost više da se uključe u njen rad i daju lični doprinos da naša lokalna zajednica još bolje funkcioniše“, istakao je Salih Hot, predsednik opštine Tutin.

Putem portala eUprava, stanovnici Tutina od sada mogu da podnesu zahtev za naknadu zarade za porodiljsko odsustvo, izdavanje informacije o lokaciji, prijave komunalni problem ili podnesu predstavke komunalnoj, saobraćajnoj i inspekciji za zaštitu životne sredine. Podnošenje primedbe na nacrt planskog dokumenta ili odluku o izradi planskog dokumenta u toku javnog uvida su takođe neke od novih eUsluga koje su dostupne stanovnicima Tutina.

 

„Unapređenjem efikasnosti rada lokalne samouprave, građankama i građanima Tutina je omogućeno da brzo i lako, bez čekanja u redovima i dodatnih troškova pristupe javnim uslugama koje su u nadležnosti lokalne samouprave i ostvare određena prava. Tutin je jedna od prvih opština čijih se novih osam eUsluga našlo na portalu eUprave" – istakla je Maida Jusufović, službenica za dobro upravljanje i rodnu ravnopravnost programa Swiss PRO.

 

Kampanja „Da kliknemo zajedno“ realizuje se u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO“, koji podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO).

 

Close