Delegacija predstavnika ambasada SAD, Austrije i Slovačke posjetila opštinu Tutin

Delegacija predstavnika ambasada SAD, Austrije i Slovačke posjetila opštinu Tutin

Predstavnici kancelarije vojnog atašea ambasade Sjedinjenih američkih država, pukovnik Daglas Faerti i kapetan Hirum Garvin, kao i predstavnik izaslanstva odbrane u ambasadi republike Austrije, pukovnik Tomas Ahamer, posjetili su opštinu Tutin, gdje su imali radni sastanak sa opštinksim rukovodstvom na kome se razgovaralo o trenutnoj političkoj situaciji u Sandžaku, aktuelnim problemima po pitanjima infrastrukture i nezaposlenosti na lokalnom nivou, kao i o modelima saradnje izmedju opštine i ambasada Amerike i Austrije. Delegacija je nakon sastanka sa predsjednikom opštine obišla i Centar za tražioce azila gdje su se upoznali sa radom i kapacitetima centra, kao i uslovima smještaja za migrante.

www.sandzackatv.rs

Close