Interni konkurs za opunjavanje radnih mesta u JKSP "GRADAC"

Interni konkurs za opunjavanje radnih mesta u JKSP "GRADAC"
  1. Interni konkurs za popunjavanje radnih mesta u centru za projektovanje i lokalni ekonomski razvoj (preuzmi)
  2. Rešenje o popunjavanju radnih mesta internim konkursom u centru za projektovanje i lokalni ekonomski razvoj (preuzmi)

Close