Javna prezentacija Urbanističkog projekta

Javna prezentacija Urbanističkog projekta

Opštinska uprava opštine Tutin, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno stambene poslove

Oglašava javnu prezentaciju Urbanističkog projekta radi promene namene i izgradnje objekta, fabrika za proizvodnju nameštaja na kp br. 986/1 i kp br. 986/2 K.O. Vesniće

od 25.03.2021 do 31.03.2021. godine

Javna prezentacija obaviće se u prostorijama Opštinske uprave Tutin, II sprat,kancelarija broj 41 kao i na sajtu opštine Tutin

Close