Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mjesta u OU Tutin 2023

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mjesta u OU Tutin 2023

JA VNI KONKURS
ZA POPUNJAVANJE IZVRSILACKOG RADNOG MESTA
U OPSTINSKOJ UPRA VI TUTIN

Radno·mesto koje se popunjava:
Poslovi izvrsenia riesenia, komunalne i gradevinske kontrole
Zvanje: Visi referent Broj sluzbenika: 1

Javni konkurs možete preuzeti: OVDE

Close