Opština Tutin raspisala javni poziv za organizovanje i sprovođenje programa Stručne prakse i Javnih radova u 2016. godini

Opština Tutin raspisala javni poziv za organizovanje i sprovođenje programa Stručne prakse i Javnih radova u 2016. godini

Program Stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se po prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja se stručno osposobljavaju kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita, a osposobljavanje za samostalan rad iI polaganje stručnog ispita, u skladu sa zakonom, bez zasnivanja radnog odnose.
Mjera traje u skladu sa zakonom, a najduže 12 mjeseci.

Tokom trajanja stručne prakse Opština Tutin:

1) angažovanim licima isplačuje se naknada u mjesečnom iznosu od:
• 20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem (240 bodova),
• 18.000,00 dinara za lica sa višom ili visokim trogodišnjim obrazovanjem (180 bodova)
2) vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom;
3) snosi troškove polaganja stručnog ispita, za ona lica koja imaju zakonsku obavezu polaganja stručnog ispita.

Javni radovi su mjera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evideneije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac-izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.
Javne radove sprovodi poslodavac-izvođač javnih radova, koga određuje Opština Tutin na osnovu javnog poziva.
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je do 4 mjeseca.
Poslodavac-izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju, kao iI druge informacije od značaja za ocenu projekta.

Javne pozive možete preuzeti sa naseg sajta u sekciji Dokumenta -> Javni pozivi ili klikom na sledeći link:
https://www.tutin.rs/javni-pozivi-2016/

Close