Žalbena komisija

Žalbena komisija
Sastav:
Adisa Halilović, dipl. pravnik, predsjednik,
Almir Hamzić, dipl. pravnik, član,
Sead Ramičević, dipl. ekonomista, član.

 

POSLOVNIK O RADU ZALBENE KOMISIJE

Close