Full Width

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOOG OBJEKTA NA DELU KP BR. 1669 K.O. TUTIN , SPRATNOSTI Po+P+8 ,INVESTITORA MUAMERA TUTIĆA

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOOG OBJEKTA NA DELU KP BR. 1669 K.O. TUTIN , SPRATNOSTI Po+P+8 ,INVESTITORA MUAMERA TUTIĆA

Opština Tutin, Odeljenje za urbanizam, imovinsko - pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin  organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta investitora Muamera Tutića za izgradnju višepordičnog stambenog objekta na delu kp br. 1669 K.O. Tutin  u periodu od 26.04.2024. godine d ...

JAVNI KONKURS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA JAVNOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN

JAVNI KONKURS ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POVERAVANJE OBAVLJANJA JAVNOG LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU NA TERITORIJI OPŠTINE TUTIN

l. Javni konkurs se raspisuje u cilju prikupljanja ponuda za poveravanje obavljanja javnog linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskorn saobradaju na teritoriji op5tine Tutin, na linijama preciziranim u konkursnoj dokumentaciji. 2. Obavljanje komunalne delatnosti linijskog prevoza putnik ...

Odluka o odobravaju projekata od javnog interesa i redovnih godisnih programa koje realizuju sportska udruzenja građana a koji će se finansirati iz budžeta opštine Tutin

Odluka o odobravaju projekata od javnog interesa i redovnih godisnih programa koje realizuju sportska udruzenja građana a koji će se finansirati iz budžeta opštine Tutin

Odluka o odobravaju projekata od javnog interesa i redovnih godišnjih programa koje realizuju sportska udruzenja građana a koji će se finansirati iz budžeta opštine Tutin za 2024, je dostavljena Sportskom Savezu Tutina koji će sportske kluboove obavestiti  te  neće se sportskim udružen ...

Close