Arhiva tekstova autora *Demo Korisnik*

Skupštinski poslovi

Skupština  opštine je  najviši  organ  Opštine  koji  vrši  osnovne nadležnosti lokalne vlasti utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom. Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima tajnim gla ...

Opštinsko pravobranilaštvo

Opštinsko pravobranilaštvo opštine Tutin je poseban organ opštine koji obavlja poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine Tutin. Sedište Opštinskog pravobranilaštva je u Tutinu. Funkciju Opštinskog pra ...

Close