Amandmani sa sednica Skupštine Opštine

I sednica

 1. Nije imalo amandmana

II sednica

 1. Nije imalo amandmana

III sednica

 1. Nije imalo amandmana

IV sednica

 1. Nije imalo amandmana

V sednica

 1. Nije imalo amandmana

VI sednica

 1. Nije imalo amandmana

VII sednica

 1. Nije imalo amandmana

VIII sednica

 1. Nije imalo amandmana

IX sednica

 1. Nije imalo amandmana

X sednica

 1. Nije imalo amandmana

XI sednica

XII sednica

 1. Nije imalo amandmana

XIII sednica

 1. Nije imalo amandmana

XIV sednica

 1. Nije imalo amandmana

XV sednica

 1. Nije imalo amandmana

XVI sednica

 1. Nije imalo amandmana

 

Close