JAVNA PREZENTACIJA INVESTITORA MECINOVIĆ NIHADA, MURATA I MUHAMEDA ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NA KP BR. 1365/17 .O. TUTIN

Opština Tutin, Odeljenje za urbanizam, imovinsko -pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin  organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta investitora Mecinović Nihada, Murata i Muhameda za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na kp br. 1365/17 K.O. Tutin u periodu od 19.02.2024. godine do 25.02.2024. godine.

Dokument možete preuzeti: OVDE

Close