Javna prezentacija urbanističkog projekta investitora Kurtanović Sulejmana i Pramenković Samira za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na kp br. 1624/5 i 1624/6 K.O. Tutin, spratnosti Su+P+4

Javna prezentacija urbanističkog projekta investitora Kurtanović Sulejmana i Pramenković Samira za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na kp br. 1624/5 i 1624/6 K.O. Tutin, spratnosti Su+P+4

Oopština Tutin, Odeljenje za urbanizam, imovinsko -pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin  organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta investitora Kurtanović Sulejmana i Pramenković Samira  za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na kp br. 1624/5 i 1624/6 K.O. Tutin, spratnosti Su+P+4 u periodu od 09.11.2023. godine do 15.11.2023. godine.

JAVNI POZIV MOŽETE PREUZETI: OVDE

Close