JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU FARME ZA SMEŠTAJ I UZGOJ ŽIVINE I SKLADIŠTENJE STOČNE HRANE NA KP BR. 44/2 I 128/7 K.O. JUŽNI KOČARNIK

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU FARME ZA SMEŠTAJ I UZGOJ ŽIVINE I SKLADIŠTENJE STOČNE HRANE NA KP BR. 44/2 I 128/7 K.O. JUŽNI KOČARNIK
Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin organizuje JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU FARME ZA SMEŠTAJ I UZGOJ ŽIVINE I SKLADIŠTENJE STOČNE HRANE NA KP BR. 44/2 I 128/7 K.O. JUŽNI KOČARNIK u vremenu od 20.02.2023. godine do 27.02.2023. godine.

Investitori  urbanističkog projekta su ADEMOVIĆ SEMIR I ZILHA za izgradnju farme za smeštaj i uzgoj živine i skladištenje stočne hrane na kp br. 44/2 i 128/7 K.O. JUŽNI KOČARNIK. Objekti su spratnosti P i P+1.

Javni poziv možete preuzeti  OVDE

Close