JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU JAVNOG OBJEKTA PRISTUPNI PLATO NA KP BR. 623/29, 623/15, 623/16, 1654/12, 631/9 i 632/5 K.O. LUKAVICA

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU JAVNOG OBJEKTA PRISTUPNI PLATO NA KP BR. 623/29, 623/15, 623/16, 1654/12, 631/9 i 632/5 K.O. LUKAVICA
Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin organizuje JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU JAVNOG OBJEKTA PRISTUPNI PLATO NA KP BR. 623/29, 623/15, 623/16, 1654/12, 631/9 i 632/5 K.O. LUKAVICA u vremenu od 31.07.2023. godine do 07.08.2023. godine.
Investitor  urbanističkog projekta je opštinska uprava opštine Tutin ZA IZGRADNJU JAVNOG OBJEKTA PRISTUPNI PLATO NA KP BR. 623/29, 623/15, 623/16, 1654/12, 631/9 i 632/5 K.O. LUKAVICA.
JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU JAVNOG OBJEKTA PRISTUPNI PLATO
 Dokument

Close