Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju viseporodičnog stambeno-poslovnog objekta ka KP br. 897/1 i 897/2 K.O. Tutin

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju viseporodičnog stambeno-poslovnog objekta ka KP br. 897/1 i 897/2 K.O. Tutin         (Preuzmi)

Close