JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOOG OBJEKTA NA DELU KP BR. 1669 K.O. TUTIN , SPRATNOSTI Po+P+8 ,INVESTITORA MUAMERA TUTIĆA

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOG STAMBENOOG OBJEKTA NA DELU KP BR. 1669 K.O. TUTIN , SPRATNOSTI Po+P+8 ,INVESTITORA MUAMERA TUTIĆA

Opština Tutin, Odeljenje za urbanizam, imovinsko - pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin  organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta investitora Muamera Tutića za izgradnju višepordičnog stambenog objekta na delu kp br. 1669 K.O. Tutin  u periodu od 26.04.2024. godine do 08.05.2024. godine.

Javni poziv možete preuzeti: OVDE

Close