JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA KP BR. 466/1, 533/24 i deo kp br. 478/2 K.O. TUTIN

JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA KP BR. 466/1, 533/24 i deo kp br. 478/2 K.O. TUTIN
Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin organizuje JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA KP BR. 466/1, 533/24 i deo kp br. 478/2 K.O. TUTIN u vremenu od 14.07.2023. godine do 20.07.2023. godine.
Investitor  urbanističkog projekta je Nurija Ćatović iz Tutina ZA IZGRADNJU VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA KP BR. 466/1, 53/24 i deo kp br. 478/2 K.O. TUTIN. Objekat je spratnosti Po+P+4. 

Close