JAVNA PREZENTACIOJA UP SALKOVIĆ SAITA ZA IZGRADNJU VIŠEPOROODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NA KP BR. 889/1 I 890/2 K.O. TUTIN

Opština Tutin, Odeljenje za urbanizam, imovinsko -pravne i komunalno stambene poslove opštine Tutin  organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta investitora Saita Salkovića za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovnog objekta na kp br. 889/1 i  890/2 K.O. Tutin u periodu od 19.02.2024. godine do 25.02.2024. godine.

 

Dokument možete preuzeti: OVDE

Close